விசேஷ தினங்கள் 2014
தோத்திரத்திரட்டு-2014
விசேஷ அறிவித்தல்
விசேஷ அறிவித்தல்.2013
பக்தி காணங்கள்

PopUp MP3 Player (New Window)
படத்தொகுப்பு

Schweizer Besuch 10 4 2014-புதிய ஆலயத்தை நோக்கி சுவிஸ் மக்கள்

Schweizer Besuch 10 4 2014-

புதிய ஆலயத்தை நோக்கி சுவிஸ் மக்கள் https://www.youtube.com/channel/UC8VZ5reXKiTGRRKrOE5IpMQ

 

ஜய வருடபிறப்பு சித்திரை புத்தாண்டு-2014

ஜய வருடபிறப்பு சித்திரை புத்தாண்டு-2014 

 

பேர்ண் முருகன் உதயம்-2014

பேர்ண் முருகன் உதயம்-2014

https://www.youtube.com/channel/UC8VZ5reXKiTGRRKrOE5IpMQ

 

திருத்தலத்தின் மாதிரி அமைப்பு

திருத்தலத்தின் மாதிரி அமைப்பு

 

Info Anlass-Toffen 2013

Info Anlass-Tofen 2013

http://www.youtube.com/watch?v=NQrEyQfa90M&feature=c4-overview&list=UU8VZ5reXKiTGRRKrOE5IpMQ

 

புதிய அமர்வு

புதிய அமர்வு 

Gübestrasse 7-9 (3125 Toffen)

 

திருக்குறள் 1330

 
Öffenugszeiten

 

 

Gürbestrasse 7/9

3125 Toffen (Bern)Switzerland

0313814522-Kovil-ஆலயம்

079 3894463-Durairaj

079 6723641-Guru. ஐயா


om@bernmurugan.ch
The Temple is open on Tuesdays, Fridays & Saturdays & on all Special Festivals
Abishekam : 6:30 PM
Main Pooja: 7:30 PM
Prasadam : 8:30 PM


 

விசேட தினங்கள்
ஏப்ரல் 2014
ஞா. தி. செ. பு. வி. வெ. ச.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
29.02.2013 வரை திருப்பணி
தமிழ் வைத்தியம்
ஆறுபடை வீடு சிறப்பு பார்வை